Živé stěny a jejich údržba

U stálezelených živých stěn je kromě environmentálních vlastností také žádoucí, aby celoročně plnily svou estetickou funkci. V tomto článku uvádíme doporučenou četnost a činnosti údržby venkovní živé fasády, a to ve třech nejčastějších variantách. Záleží na uživateli, která varianta je pro něj nejpřijatelnější.

Údržba zelené fasády Graseko_2_2000x1125

 

 1. Údržba v měsíčním intervalu. Jedná se o intenzivní frekvenci údržby, kterou doporučujeme provádět u živých stěn umístěných například u vstupů do budov nebo na objektech jako jsou restaurace, rodinné domy nebo zahrady. Suché listy, stonky nebo květy se během vegetačního období odstraňují průběžně a stěna tak vypadá stále reprezentativně.

 2. Údržba v šestiměsíčním intervalu. Šestiměsíční interval údržby živé stěny se provádí vždy na začátku jara a podzimu. Když na konci léta skončí rostlinám období květu, suché stonky s květy se odstraní v rámci podzimní údržby. Je to optimální frekvence údržby živých stěn, kdy máte zaručeno, že vaše živá fasáda bude celý rok vypadat dobře.

 3. Údržba v ročním intervalu. Minimálně jedenkrát ročně je důležité provést údržbu živé zelené fasády. Tento roční interval údržby živé stěny se provádí vždy na začátku jara. Když na konci léta skončí rostlinám období květu, zůstávají suché stonky s květy na rostlinách až do následující jarní údržby.

  

ÚDRŽBA V MĚSÍČNÍM INTERVALU PODROBNĚJI 

 • Na začátku vegetačního období aplikujte ke každé rostlině startovací granulované hnojivo s pozvolným uvolňováním živin na dobu 5-6 měsíců.
 • Kontrolujte stav rostlin vizuálně i manuálně. Pokud rostliny vypadají zdravě a vitálně, znamená to, že jsou v pořádku.
 • V průběhu celého vegetačního období stříhejte z rostlin zežloutlé nebo suché listy a květy.
 • Každý měsíc kontrolujte, zda nedošlo k napadení škůdcem nebo chorobou. V případě napadení rostlin neodkladně aplikujte vhodný prostředek.
 • V září aplikujte ke každé rostlině podzimní granulované hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, obsahující nízký podíl dusíku a vysoký podíl draslíku.
 • Při aplikaci hnojiva proveďte provzdušnění (prokypření) substrátu v truhlících.
 • S ohledem na roční období zajistěte rostlinám potřebné množství závlahy. Vyvarujte se vysychání substrátu. Zkontrolujte a vyzkoušejte správné nastavení a funkčnost zavlažovacího systému.

 

ÚDRŽBA V ŠESTIMĚSÍČNÍM INTERVALU PODROBNĚJI

 • Na začátku vegetačního období aplikujte ke každé rostlině startovací granulované hnojivo s pozvolným uvolňováním živin na dobu 5-6 měsíců.
 • V září aplikujte ke každé rostlině podzimní granulované hnojivo s pozvolným uvolňováním živin, obsahující nízký podíl dusíku a vysoký podíl draslíku.
 • Při aplikaci hnojiva proveďte provzdušnění (prokypření) substrátu v truhlících.
 • Zkontrolujte stav rostlin vizuálně i manuálně. Rostliny by měly vypadat zdravě a vitálně.
 • Proveďte pěstební řez rostlin. Rostliny prostříhejte, odstraňte zežloutlé nebo suché listy a květy.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k napadení škůdcem nebo chorobou. V případě napadení rostlin neodkladně aplikujte vhodný prostředek.
 • S ohledem na roční období zajistěte rostlinám v živé stěně potřebné množství závlahy. Vyvarujte se vysychání substrátu. Zkontrolujte a vyzkoušejte správné nastavení a funkčnost zavlažovacího systému. 

 

ÚDRŽBA V ROČNÍM INTERVALU PODROBNĚJI

 • Na začátku vegetační sezóny (v březnu) aplikujte ke každé rostlině startovací granulované hnojivo s pozvolným uvolňováním živin na dobu 5-6 měsíců.
 • Při aplikaci hnojiva proveďte provzdušnění (prokypření) substrátu v truhlících.
 • Zkontrolujte stav rostlin vizuálně i manuálně. Rostliny by měly vypadat zdravě a vitálně.
 • Proveďte pěstební řez rostlin. Rostliny prostříhejte, odstraňte zežloutlé nebo suché listy a květy.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k napadení škůdcem nebo chorobou. V případě napadení rostlin neodkladně aplikujte vhodný prostředek.
 • S ohledem na roční období zajistěte rostlinám v živé stěně potřebné množství závlahy. Vyvarujte se vysychání substrátu. Zkontrolujte a vyzkoušejte správné nastavení a funkčnost zavlažovacího systému.

 

ČASOVÝ PLÁN ÚDRŽBY ŽIVÉ STĚNY

V tomto odstavci jsou podrobně rozepsány úkony, které doporučujeme na živé stěně provádět v jednotlivých měsících.

Leden

Vegetační klid
Při déletrvajících mírných teplotách nad 5°C zálivka 1 x měsíčně

Únor

Vegetační klid
Při déletrvajících mírných teplotách nad 5°C zálivka 1 x měsíčně

Březen

Odstranění suchých částí u všech rostlin
Výchovný řez – zkrácení výhonů
Hnojení pomalu rozpustným startovacím hnojivem přímo k rostlinám
Postřik proti škůdcům nebo plísním dle potřeby
Výměna rostlin dle potřeby
Kontrola funkčnosti a úprava nastavení automatického zavlažovacího systému

Duben-Srpen

Odstraňování zežloutlých a suchých listů
Postřik proti škůdcům nebo plísním dle potřeby
Kontrola funkčnosti a úprava nastavení automatického zavlažovacího systému

Září

Odstranění zežloutlých a suchých listů a květů
Výchovný řez – zkrácení výhonů
Hnojení pomalu rozpustným podzimním hnojivem přímo k rostlinám
Postřik proti škůdcům nebo plísním dle potřeby
Výměna rostlin dle potřeby
Kontrola funkčnosti a úprava nastavení automatického zavlažovacího systému

Říjen

Odstranění zežloutlých a suchých listů a květů
Postřik proti škůdcům nebo plísním dle potřeby
Kontrola funkčnosti a úprava nastavení automatického zavlažovacího systému

Listopad

Vegetační klid
Při déletrvajících mírných teplotách nad 5°C zálivka 1 x měsíčně

Prosinec

Vegetační klid
Při déletrvajících mírných teplotách nad 5°C zálivka 1 x měsíčně

 

 

Zpět do obchodu