Podpora včel ve městech

Včely hrají klíčovou roli nejen na venkově, ale i ve městech, a jejich přítomnost v městských oblastech má řadu důležitých aspektů. Včely do města patří a mnozí včelaři už mají s chovem včel uprostřed městské zástavby své zkušenosti. Mohlo by to být také právě včelaření ve městech, co by mohlo pomoci zastavit nepříznivý trend ubývajících včelstev.

Urban beekeeping

 

Čím vším jsou pro nás včely ve městě užitečné?

  1. Opylování rostlin: Včely jsou jedním z nejdůležitějších opylovačů a bez jejich práce by mnoho městských rostlin, květin, stromů a keřů nemohlo produkovat plody a semena. To platí pro městské parky a zahrady, ale i pro stromy a květiny, které jsou vysazené podél ulic. Zdravé opylovací procesy přispívají k rozmanitosti a estetické kráse městské zeleně.
  2. Podpora biodiverzity: Přítomnost včel podporuje biodiverzitu ve městech. Rostliny, které jsou opylované poskytují potravu a útočiště pro další druhy hmyzu a ptáků, což přispívá k celkovému ekologickému zdraví městského prostředí.
  3. Produkce medu: I když se to na první pohled nemusí zdát, tak i městské včelaření může vést k produkci vysoce kvalitního medu, protože v městských oblastech často roste široká škála různých druhů rostlin.
  4. Zdravé životní prostředí: Včely jsou ukazatelem zdravého životního prostředí, neboť jejich přítomnost naznačuje, že město má dostatek zeleně a relativně nízkou úroveň znečištění. Městské oblasti, které podporují vytváření prostředí vhodné pro včely, také často nabízejí obyvatelům kvalitnější životní prostředí.

Městské včelaření tedy přináší velkou spoustu výhod pro biodiverzitu, ekologii, vzdělávání i lidské zdraví. Podpora včel ve městech je krokem k udržitelnějšímu a zdravějšímu městskému prostředí.
 Zelená střecha Graseko_čmelák na levanduli

 

Včely souvisí i s našimi živými stěnami a zelenými střechami

Vzájemně tvoří ideální kombinaci, která může výrazně přispět k ekologickému zdraví ve městech. Kombinace včel, živých stěn a zelených střech podporuje biodiverzitu ve městech, což je klíčové pro zdravý ekosystém. Živé stěny a zelené střechy s aktivními včelstvy mohou sloužit jako vzdělávací nástroje pro veřejnost, ukazující význam opylovačů a udržitelné městské zeleně. Spojení zelených stěn a střech se včelami vytváří příznivé a zdravé prostředí, které zlepšuje kvalitu života obyvatel měst. 

Jedná se zejména o:

  1. Opylování: Zelené stěny a zelené střechy často obsahují různé druhy rostlin, včetně květin a bylin, které jsou lákadly pro včely. Právě včely opylují tyto rostliny, což podporuje jejich zdraví a růst.
  2. Potrava pro včely: Rostliny na živých stěnách a zelených střechách poskytují včelám nektar a pyl, což je klíčové pro jejich výživu a přežití. Městská vegetace je často pestřejší a poskytuje včelám různorodější stravu než typické zemědělské plochy.
  3. Ekologická symbióza: Kombinace živých stěn a zelených střech se včelami vytváří ekologickou symbiózu, kde rostliny a včely vzájemně profitují. Rostliny prospívají díky opylování a včely mají zase dostatek potravy a prostoru, kde se ukrýt.

Včely a zelené stěny a střechy tak společně přispívají k udržitelnějšímu, zdravějšímu a pestřejšímu městskému prostředí. Podpora těchto iniciativ je klíčovým krokem k budoucnosti, kde města a příroda mohou harmonicky koexistovat.

 Zelená fasáda - Živá stěna Graseko_49

Zpět do obchodu