Zelené střechy

3

PRO LEPŠÍ PROSTŘEDÍ

Už naši předkové věděli, že střecha porostlá vegetací vykazuje vynikající izolační vlastnosti. Z dnešního pohledu a při dnešních cenách energií se zdá jasné, že zelená střecha je vyloženě terno. A navíc vám na ni přispěje stát.

Zelené střechy zvyšují užitnou hodnotu budov, mají výborné tepelně izolační vlastnosti, absorbují škodliviny z ovzduší a snižují prašnost v okolí budov. Střešní vegetace má ale hlavně schopnost absorbovat srážkovou vodu a vracet ji do okolí. Budova, kterou pokrývá zelená střecha tak přispívá k ochlazování vzduchu, snížení tepelného ostrova a k vylepšení životního prostředí v jejím okolí.

Zelené střechy rozlišujeme na extenzivní a intenzivní. Extenzivní jsou osázené nenáročnými suchomilnými rostlinami s minimálními nároky na údržbu. Intenzivní připomínají svým vzhledem a nároky na údržbu okrasné nebo užitkové zahrady.

Zelená střecha Graseko_1

ZELENÁ STŘECHA GRASEKO

Naši pozornost rádi směřujeme na bezsubstrátové zelené střechy. Systém zelené střechy s minerální vatou a předpěstovaným rozchodníkovým kobercem podle nás představuje nejlepší poměr výhod díky rychlosti instalace jako stavebnicového systému. Navíc s okamžitým efektem zelené extenzivní střechy.

Na tento bezsubstrátový systém i na běžné substrátové zelené střechy můžete čerpat dotaci Nová zelená úsporám. Určitě vás potěší, že vám s vyřízením dotace i realizací zelené střechy rádi pomůžeme.

Zelená střecha Graseko_2

EXTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA

Extenzivní zelená střecha má vrstvu vegetačního souvrství do 10 cm. Splňuje požadavek na nízkou hmotnost a cenu, je estetická, ekologická, a nenáročná na údržbu. Pokrývá ji nízká vegetace suchomilných rostlin nazývaných Rozchodníky.

Zaměřujeme se na zelené střechy, které nevyžadují použití běžného substrátu. Souvrství funguje ve vzájemné symbióze jednotlivých součástí, kde jako náhrada střešního substrátu slouží minerální vata, která má mnohem větší absorpční schopnost než střešní substrát. Hmotnost celého vegetačního souvrství bezsubstrátové extenzivní zelené střechy je jen 70 kg na 1 m2 v mokrém stavu.

Zelená střecha Graseko_3

INTENZIVNÍ ZELENÁ STŘECHA

Intenzivní zelené střechy mají vrstvu vegetačního souvrství od 20 cm výše v závislosti na únosnosti střešní konstrukce nebo požadavkům na její funkci a využití. Intenzivní zelené střechy na rodinných nebo komerčních budovách plní funkci okrasné zahrady s lučními i okrasnými trávníky, keři i stromy. Na budovách mohou také plnit oddychovou nebo parkovou funkci, mohou být vybaveny mobiliářem, dětskými nebo sportovními hřišti, vodními prvky a podobně. Údržba intenzivní střechy je svou náročností a rozsahem podobná údržbě okrasných zahrad a neobejde se bez automatického zavlažovacího systému.

Intenzivní zelená střecha může být také koncipována jako zahrada pro pěstování bylin a užitkových rostlin. Jedná se o typ intenzivní zelené střechy, na které si můžete ve vyvýšených záhonech pěstovat byliny a další užitkové rostliny, můžete zde také chovat včely nebo si vytvořit oddychová místa.

Intenzivní užitkové zelené střechy posilují vztah s přírodou, poskytují prostor pro práci s rostlinami nebo včelstvy, což má pozitivní dopad na fyzické i mentální zdraví. Užitková zelená střecha může také být neformálním místem k setkávání. V rámci komunitních střešních zahrad se mohou konat vzdělávací přednášky a workshopy zaměřené na ekologii, botaniku, pěstování rostlin, hospodaření s vodou nebo zlepšování klimatu ve městě.

Zelená střecha graseko_5

PŘEDNOSTI SYSTÉMU GRASEKO

  • Nízká konstrukční tloušťka
  • Nízká hmotnost
  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká schopnost absorpce vody
  • Odolná, nenáročná vegetace
  • Zelená hned po položení
  • Plně recyklovatelné materiály

MÁTE OTÁZKY? OZVĚTE SE NÁM!

Budeme rádi, když se na nás obrátíte se svým projektem. Společně si projdeme, jaké jsou možnosti a jak nejlépe vymyslet vaši zelenou střechu. Klidně nám zavolejte, napište nebo se zastavte do jednoho z našich showroomů.

Kontaktovat
Zpět do obchodu