Zavlažovací systém zelené fasády

Nejdůležitějším prvkem, který ovlivňuje vzhled a vitalitu rostlin zelené fasády je ten, který není na první pohled takřka vidět. Je to automatický zavlažovací systém. Dá se říct, že správně navržený a funkční zavlažovací systém je pro každou živou stěnu základ.

Zavlažovací systém živé stěny Graseko_3_2000x1125_1
 


Vždy na jaře, s počátkem nového vegetačního období, je nezbytné důkladně zkontrolovat a správně nastavit automatický zavlažovací systém zelené fasády. Během celého roku, s nárůstem i snižováním teplot, je potřeba zabezpečit rostlinám adekvátní přísun vody formou zálivky. V jarním, letním, podzimním nebo zimním období totiž rostliny potřebují k životu rozdílné množství vody. Věnujte rostlinám a závlaze pozornost také v průběhu zimních měsíců, protože i v tomto období je zapotřebí dopřát rostlinám vláhu. Jakmile totiž během zimy nastoupí bezmrazé období, odpařuje se z rostlin a substrátu vláha potřebná pro výživu. Stálezelené rostliny pak bez zimní zálivky mohou snadno uschnout.
 

Aby bylo možné ponechat zavlažovací systém zelené fasády v provozu celoročně, a přitom jste nemuseli mít obavy ze zamrznutí vody ve venkovních rozvodech potrubí, musí být vybaven samovypouštěcími ventily. Systém pak funguje tak, že se po skončení programu závlahy samovolně otevřou vypouštěcí ventily a zbylá voda z venkovního kapkovacího potrubí vyteče do okapu, drenáže nebo kanalizace.
  

Je tedy velmi důležité přizpůsobovat četnost a délku zavlažování jednotlivým ročním obdobím. Jako orientační vodítko můžeme použít tabulku „Graseko Wall Box – Spotřeba vody na jednu rostlinu“, přičemž vycházíme z předpokladu, že zelená fasáda je zavlažována kapkovacím potrubím s kapkovači o vydatnosti 2 litry za minutu a každá rostlina má svůj vlastní kapkovač. Správným nastavením vstupního tlaku a průtoku v kapkovacím potrubí lze ve vertikálním systému Graseko docílit velmi přesného dávkování vody k rostlinám a také nízké spotřeby vody.

Graseko Wall Box - Spotřeba vody na jednu rostlinu zelené fasády

 

Zpět do obchodu