Zelená střecha

Zelená střecha je skvělým prostředkem pro vytvoření příjemného a klimaticky udržitelného prostředí k životu. Zelené střechy zabraňují přehřívání budov a tepelným výkyvům střech mezi dnem a nocí. Ve městech snižují okolní teplotu, která vzniká v důsledku městského tepelného ostrova. Budova, kterou pokrývá zelená střecha, velmi přispívá k ochlazování vzduchu.

Ačkoli jsou počáteční investice vyšší než u běžně používaných střešních krytin, zelené střechy jsou ekonomicky výhodnější než klasické střechy, protože prodlužují životnost střechy a šetří výdaje spojené s klimatizací a vytápěním.

 

PŘEDNOSTI ZELENÝCH STŘECH

Zelené střechy mají podle řady studií mnohé pozitivní účinky. Mezi nejpřínosnější vlastnosti zelených střech patří to, že produkují kyslík a zadržují oxid uhličitý. Užitečné jsou nám také proto, že snižují znečištění ovzduší, protože absorbují škodliviny ze vzduchu, filtrují částice prachu a zabraňují jeho víření.

Mezi hlavní předností zelené střechy ale patří schopnost zadržovat srážkovou vodu a vracet ji do okolí. Napomáhá k vylepšení životního prostředí v jejím okolí a vytváří útočiště pro hmyz a ptactvo. Zelené střechy tak mohou částečně tlumit negativní dopady způsobené ztrátou životního prostoru pro živočichy i rostliny.


TYPY ZELENÝCH STŘECH

Zelené střechy rozlišujeme na intenzivní, které připomínají svým vzhledem, způsobem založení a nároky na údržbu okrasné nebo užitkové zahrady a extenzivní, osázené nenáročnými suchomilnými rostlinami s minimálními nároky na údržbu.

Intenzivní zelená střecha je díky větší vrstvě substrátu vhodná pro vytvoření střešní zahrady, s použitím květin, keřů a nízkých stromů. Díky mnohem vyšší druhové diverzitě rostlin má větší schopnost lákat opylovače a ptáky. U intenzivních zelených střech je vždy potřeba počítat s dodatečným nadzemním nebo podpovrchovým zavlažovacím systémem, protože srážková voda nemusí stačit k udržení vláhy jako v běžném terénu.

Zelená střecha Graseko_1_Články

 

Extenzivní zelená střecha má v porovnání s intenzivní zelenou střechou zdánlivě několik nevýhod. Umožňuje výsadbu pouze odolných rostlin (většinou sukulentů) čímž se snižuje funkční diverzita střechy. V porovnání s intenzivní zelenou střechou má extenzivní zelená střecha také nižší schopnost zadržovat vodu, ale její největší pozitivum spočívá v tom, že je lehká a odolná, obejde se bez zavlažovacího systému a můžete ji použít u mnohem většího množství staveb než intenzivní střechu.

Zelená střecha Graseko_2_Články

Zpět do obchodu