Údržba a regenerace umělých trávníků

Provádíme čištění umělých trávníků a regenerace umělých trávníků. Zdarma posoudíme stav vašeho umělého trávníku a navrhneme nejvhodnější postup jeho vyčištění.

K zachování herních vlastností multifunkčního nebo tenisového  hřiště je nezbytně nutné provádět pravidelnou údržbu umělého trávníku předepsanou dodavatelem nebo výrobcem. Kromě ručního kartáčování, které by měl každý provozovatel hřiště provádět minimálně v týdenním intervalu, je zvlášť důležité provádět každoroční dekompresi a pročištění pískového vsypu umělého trávníku. Jednou ročně je pak vhodné doplnit písek, který se v průběhu roku vyšlape, vykartáčuje nebo vyfouká. To jsou úkony týkající se běžné údržby umělého trávníku.

Znečištěné hřiště se zaneseným pískovým nebo granulátovým vsypem může negativně ovlivnit jeho kvalitu. Takové znečištění může přispět k nadměrnému zahuštění výplně, které způsobí ztuhnutí povrchu a tím pádem sníží propustnost vody, zhorší chování míče, sportovní obuv ztratí přilnavost a může dojít k poškození vláken nebo jejich ztrátě. Látky znečišťující povrch hřiště se mohou objevit v mnoha formách. Ať už to jsou částice přenášené větrem a dešťovou vodou nebo zbytky listí a rostlin během měnících se ročních období, které hráči mohou zašlapat do trávníkového koberce. Pokud se zanedbá rozpis údržby, může se hřiště zamořit plevelem a mechem. V těchto případech je nutná regenerace umělého trávníku.


 

Kontaktní formulář pro vaši poptávku

UPOZORNĚNÍ - ÚDRŽBU UMĚLÝCH TRÁVNÍKŮ PROVÁDÍME POUZE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI