Kácení a prořezávání stromů, ořez ovocných stromů a stříhání keřů

Řez patří mezi základní zahradnické práce se dřevinami. Způsob prořezávání se volí podle účelu, druhu a stavu dřeviny, ročního období i stáří. Stromy a keře se obvykle ořezávají v období vegetačního klidu od listopadu do března, pokud není příliš velký mráz. Choulostivější dřeviny je lépe řezat až v předjaří. Okrasné keře a stromy lze ořezat i během vegetace, například tvarované dřeviny nebo živé ploty. 

K čemu je prořezávání stromů a keřů dobré?

Účelem řezu je, aby rostlina měla dostatek světla, vzduchu a vyvážený tvar. U dřevin, které kvetou hlavně na mladých výhonech, se doporučuje odstraňovat staré dřevo, aby měly nové výhony dostatek prostoru.

Řez dřevin podporuje zdravý vývoj rostliny a bohatý květ. Keře, které mají dostatek světla a vzduchu, bývají méně napadány různými chorobami. Také ovoce lépe dozrává, dopadá-li na ně více slunečních paprsků, pokud má ovocný strom pěknou a otevřenou korunu.

Řez se provádí také z estetických důvodů nebo v případě, že potřebujeme udržet požadovanou výšku a šířku nebo chcete-li zejména u ovocných stromů docílit určitého tvaru koruny.

Dobře provedený řez dokáže nejen omezit napadení rostlin patogeny a zvýšit životaschopnost dřeviny, ale také výrazně zvyšuje její životnost. Řez je zásahem do života dřeviny a vyvolává obvykle reakci odpovídající intenzitě a způsobu zásahu.


Hlavní důvody, proč je řez dřevin důležitý

  1. Zvýšení tvorby květů a plodů
  2. Dosažení požadované velikosti a tvaru dřevin
  3. Aby byla dřevina zdravá a silná

Posledně uvedený důvod je velmi důležitý, protože na něm závisí i ty ostatní. Žádný keř nebo strom se nemůže dobře rozvíjet, není-li zdravý a silný.

Řez ovocných stromů a keřů

Vhodný způsob a doba pro prořezávání ovocných stromů závisí na konkrétním druhu, stáří a stavu dřeviny. Jabloně a hrušně (tedy jádroviny) je nejlepší prořezávat v době vegetačního klidu do předjaří, nejlépe v období, kdy už nemrzne. Pozdější řez je nevhodný, jelikož ve větvích již proudí míza a stromy by řez velmi špatně snášely. Slivoně, meruňky, broskvoně, třešně (tedy peckoviny) se naopak prořezávají nejdříve od března do dubna (jarní řez) nebo nejlépe hned po sklizni ovoce v srpnu nebo září (letní řez).

Mějte na paměti, že řezem lze stav rostliny zlepšit, ale i podstatně zhoršit. Jedná se o odbornou práci, která vyžaduje určitou míru vědomostí a zkušeností.

Řez keřů

Některé keře potřebují občas zmlazovací řez, který přesahuje pouhé odstraňování odumřelých a slabých výhonů. Zvláště u keřů, které kvetou na starších výhonech se doporučuje rozdělit zmlazovací řez do několika let, abyste se každý rok mohli těšit z květů. 

Tvarovací řez nemá v podstatě žádná daná pravidla. Odstraňujeme při něm konce výhonů za účelem omezit keř v růstu do výšky a do šířky nebo se záměrem vytvořit symetrický tvar.

Keře ořezáváme v době vegetačního klidu od listopadu do března. Pokud se keře ořezávají v zimě, je zapotřebí vybrat dny, kdy nemrzne.

Řez živých plotů

Pomocí pravidelného řezu dřevin získáte dobře se větvící živý plot, který bude krásně hustý a bude držet tvar. Řezem živého plotu dokážeme udržet jeho rozměry v příslušných mezích. Stříhání se obvykle provádí poprvé koncem jara a podruhé koncem léta. Pevné živé ploty lze seřezávat častěji.

Řez stromů

U většiny stromů se řez provádí v období, kdy nemají listy a nové pupeny ještě nevyrašily, to znamená od podzimu do konce zimy. Stromy, u nichž začíná velmi brzy proudit míza, ale rozhodně neprořezáváme v předjaří. Chcete-li provádět prořezávání stromu v zimě, vyberte si období, kdy nemrzne. 

Několik základních typů řezu stromů

Výchovný řez stromu je zásah, kterým docílíme vytvoření charakteristického tvaru koruny, který je typický pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. 

Zdravotní řez stromu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. 

Redukční řez stromu je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu zvýšení její stability nebo úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce koruny ve směru překážky, docílení odstupové vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.

Bezpečnostní řez stromu  je zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod.


Správné provedení řezu keřů a stromů je kombinací znalostí a praktických zkušeností. Naši zkušení zahradníci rádi převezmou tuto odbornou práci za Vás.

Kontaktní formulář pro vaši poptávku

UPOZORNĚNÍ - OŘEZY DŘEVIN PROVÁDÍME POUZE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI