Údržba a regenerace umělých trávníků


K zachování herních vlastností multifunkčního hřiště je nezbytně nutné provádět pravidelné servisní úkony předepsané dodavatelem nebo výrobcem umělého trávníku. Kromě pravidelného kartáčování, které by měl každý provozovatel hřiště provádět minimálně v týdenním intervalu, je zvlášť důležité provádění každoroční dekompresi a pročištění pískového vsypu umělého trávníku. Jednou ročně je pak vhodné doplnit písek, který se v průběhu roku vyšlape, vykartáčuje nebo vyfouká.

Znečištění hřiště a ještě více znečištění vsypaného písku nebo gumového granulátu může negativně ovlivnit jeho hrací kvalitu. Takové znečištění může přispět k nadměrnému zahuštění výplně, které způsobí ztuhnutí povrchu a tím pádem sníží propustnost vody, zhorší chování míče, sportovní obuv ztratí přilnavost a může dojít k poškození vláken nebo jejich ztrátě. Látky znečišťující povrch hřiště se mohou objevit v mnoha formách. Ať už to jsou částice přenášené větrem a dešťovou vodou nebo zbytky listí a rostlin během měnících se ročních období, které hráči mohou zašlapat do trávníkového koberce. Pokud se zanedbá rozpis údržby, může se hřiště zamořit plevelem a mechem.

Naše firma provádí pravidelné čištění a servis umělých trávníků, ale také obnovujeme zanedbané sportovní plochy. Zdarma posoudíme stav vašeho umělého trávníku a navrhneme nejvhodnější postup jeho vyčištění.

 


 

Kontaktní formulář pro vaši poptávku