Parkoviště nebo cesta ze štěrkového trávníku?

Ekologická a ekonomická alternativa k betonu nebo asfaltu

Štěrkový trávník je zátěžový a pojízdný trávník na štěrkové vrstvě o mocnosti 15 až 30 cm, jehož meziprostory jsou vyplněny zeminou a zakořeněnými travami. Štěrkové trávníky mají nejen potřebnou nosnost, ale také vsakovací schopnost, a to díky dostatečné pórovitosti a propustnosti.

Podle intenzity využití jsou štěrkové trávníky zakládány s jednou nosnou vegetační vrstvou s mocností 15-30 cm nebo se dvěma vrstvami, kde hlubší vrstva je drenážní o mocnosti 20-25 cm z hrubšího materiálu a svrchní vrstva má mocnost 10-15 cm a obsahuje štěrk v jemnější frakci smíchaný se zeminou (kompostem). Materiál nosné konstrukce (štěrk) tvoří 80 % objemu a podíl přídavných materiálů (kompost) tvoří 20 % objemu vegetační vrstvy. K osetí plochy se používá nenáročná bylinná směs , která se výborně dokáže prosadit i v půdách chudších na živiny. Oblíbená je zejména pro parkovací plochy. Je to speciální směs travin a bylin, vhodných pro dané podmínky.

Vsakovací schopnost při současné zatížitelnosti zpevněných vegetačních substrátů ve štěrkových trávnících zvyšuje značný ekologický význam těchto ploch.

 

Hlavní výhody parkoviště nebo cesty ze štěrkového trávníku

  • Vysoká propustnost

  • Únosnost pro osobní automobily

  • Díky zatravnění má značný ekologický přínos pro okolí

  • Nižší náklady na realizaci v porovnání s dlažbou nebo asfaltem

Fotogalerie realizovaných štěrkových trávníků

Parkoviště ze štěrkového trávníku Oldřichovice

Parkoviště ze štěrkového trávníku Kunčice pod OndřejníkemKontaktní formulář pro vaši poptávku