Kácení a prořezávání stromů, ořez ovocných stromů a stříhání keřů

Řez patří mezi základní zahradnické práce s dřevinami

Způsob řezu se volí podle účelu, druhu a stavu dřeviny, ročního období i stáří. Stromy a keře se obvykle ořezávají v období vegetačního klidu od listopadu do března, pokud není příliš velký mráz. Choulostivější dřeviny je lépe řezat až v předjaří. Okrasné keře a stromy lze ořezat i během vegetace, například tvarované dřeviny nebo živé ploty. Správné provedení řezu keřů a stromů je kombinací znalostí a praktických zkušeností. Rádi tuto starost pževezmeme za vás!


K čemu je řez dobrý?

Účelem řezu je, aby rostlina měla dostatek světla, vzduchu a vyvážený tvar. U dřevin, které kvetou hlavně na mladých výhonech, se doporučuje odstraňovat staré dřevo, aby měly nové výhony dostatek prostoru.

Řez dřevin podporuje zdravý vývoj rostliny a bohatý květ. Keře, které mají dostatek světla a vzduchu, bývají méně napadány různými chorobami. Také ovoce lépe dozrává, dopadá-li na ně více slunečních paprsků, pokud má ovocný strom pěknou a otevřenou korunu.

Řez se provádí také z estetických důvodů nebo v případě, že potřebujeme udržet požadovanou výšku a šířku nebo chcete-li zejména u ovocných stromů docílit určitého tvaru koruny.

Dobře provedený řez dokáže nejen omezit napadení rostlin patogeny a zvýšit životaschopnost dřeviny, ale také výrazně zvyšuje její životnost. Řez je zásahem do života dřeviny a vyvolává obvykle reakci odpovídající intenzitě a způsobu zásahu.

Hlavní důvody, proč je řez dřevin důležitý

  1. Zvýšení tvorby květů a plodů
  2. Dosažení požadované velikosti a tvaru dřevin
  3. Aby byla dřevina zdravá a silná

Posledně uvedený důvod je velmi důležitý, protože na něm závisí i ty ostatní. Žádný keř nebo strom se nemůže dobře rozvíjet, není-li zdravý a silný.

Řez ovocných stromů a keřů
 

Vhodná doba pro řez ovocných dřevin závisí na konkrétním druhu. Jabloně a hrušně (tedy jádroviny) je nejlépe prořezávat v předjaří. Pozdější řez je nevhodný, jelikož ve větvích již proudí míza a stromy by řez velmi špatně snášely. Slivoně, meruňky, broskvoně, třešně (tedy peckoviny) se naopak prořezávají nejdříve od března nebo nejlépe po sklizni ovoce. Obraťte se na nás pro provedení odborného ořezu ovocných stromů.


Řez keřů

Některé keře potřebují občas zmlazovací řez, který přesahuje pouhé odstraňování odumřelých a slabých výhonů. Zvláště u keřů, které kvetou na starších výhonech se doporučuje rozdělit zmlazovací řez do několika let, abyste se každý rok mohli těšit z květů.

Tvarovací řez nemá v podstatě žádná daná pravidla. Odstraňujeme při něm konce výhonů za účelem omezit keř v růstu do výšky a do šířky nebo se záměrem vytvořit symetrický tvar.


Řez živých plotů

Pomocí pravidelného řezu dřevin získáte dobře se větvící živý plot, který bude krásně hustý a bude držet tvar. Řezem živého plotu dokážeme udržet jeho rozměry v příslušných mezích. Stříhání se obvykle provádí poprvé koncem jara a podruhé koncem léta. Pevné živé ploty lze seřezávat častěji.


Řez stromů

U většiny stromů se řez provádí v období, kdy nemají listy a nové pupeny ještě nevyrašily, to znamená od podzimu do konce zimy. Chcete-li provádět řez v zimě, vyberte si období, kdy nemrzne.


 

Kontaktní formulář pro vaši poptávku